QHA Trent Standartları

QHA Trent’in sağlık hizmeti sunucuları için kapsamlı bir şekilde dokümante edilmiş yazılı standartlara sahiptir. Bu standartlar “genel standartlar” ve “spesifik standartlar” standartlar olarak ayrışmaktadır. Bunun yanında “ek standartlar” olarak adlandırılan bir sette mevcuttur.

Genel standartlar; doğrudan hastaya yansıyan klinik sağlık hizmeti uygulamasını kapsadığı gibi sağlık tesisinin genel yönetişim uygulamalarını da kapsar.

Spesifik standartlar ise, özellikle hastaneler ve kliniklerde bulunan ve belirli konulara odaklanmış sağlık hizmeti türleri için hazırlanmış standartlardır. Akredite edilmiş hastane içinde dünya genelinde öne çıkarmak istedikleri Endoskopi ünitesi için veya Gama Knife ünitesi için ayrıca bağımsız akredite edilmesi gibi. Bu durum kabaca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan bir hekimin bunun üzerine Çocuk Endokrinoloji üst ihtisası yapmasına benzetilebilir.

Ek standartlar, hastane veya klinik ortamlarında bulunmayan, ancak hastaların sağlığını ve refahını sağlamak için doğru uygulanması önemli olan faaliyetlerle ile ilgili standartlardır. Örneğin dışardan alınan bir çamaşırhane hizmetinin o hizmetle alakalı standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi gibi.

 

Aşağıda genel olarak verilmiş standartlar listesi başlıklarını görebilirsiniz.

 

Tüm QHA Trent standartları kanıta dayalıdır, esas olarak İngiltere’de faaliyet gösteren ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve Birleşik Krallık’taki özel sektör sağlık hizmeti tarafından uyulan klinik yönetişim ilkelerine dayanmaktadır. Bu sayede QHA Trent akreditasyonu sağlık hizmetlerinin Birleşik Krallık’taki standartlar düzeyinde verildiğini belgeler.

Standartlar, esas olarak İngiltere, Avrupa ve coğrafi olarak daha uzak alandaki saygın uzman kaynaklarına (örneğin Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler veya Dünya Bankası) atıfta bulunulmakta ve ilişkilendirilmektedir.

Genel Standartlar

 

 • Klinik yönetişim
 • Operasyonel politikalar ve prosedürler
 • Hizmet yönetimi
 • Hasta bakımı
 • Tesisler ve ekipman
 • Personel geliştirme, eğitim ve öğretim
 • Kalite yönetimi
 • Etik ve dürüstlük,
 • Hukuk
 • Veri güvenliği
 • Ruhsal esenlik

Özel Standartlar

 

 • Genel dahiliye
 • Genel Cerrahi
 • Bariatrik cerrahi
 • Ortopedi
 • Spor tıbbı
 • Oftalmoloji
 • Kozmetik ve estetik cerrahi
 • Organ Nakli Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Kardiyoloji hizmetleri
 • Kalp cerrahisi
 • Diyalizi servisleri
 • IVF
 • Onkoloji
 • Fizyoterapi
 • İş terapisi
 • Konuşma ve dil terapisi
 • Ayak Hastalıkları
 • Gündüz prosedür ünitesi
 • Yoğun bakım hizmetleri
 • Çocuk Sağlığı ve hastalıkları
 • Acil servisler
 • Laboratuar hizmetleri
 • Tanısal görüntüleme
 • Endoskopi hizmetleri
 • Genetik
 • Uyku Hizmetleri

Ek Standartlar

 

 • Genel muayenehane (aile hekimliği)
 • Sağlık merkezleri
 • Dental Hizmetleri
 • Palyatif bakım
 • Bakım evleri
 • Evde bakım Hizmetleri
 • Ambulans Hizmetleri
 • Teletıp Hizmetleri
 • İş sağlığı hizmetleri
 • Spas
 • Psikiyatri hizmetleri
 • Psikoloji hizmetleri
 • Rehberlik
 • Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp

QHA Trent Standartları

QHA Trent’in sağlık hizmeti sunucuları için kapsamlı bir şekilde dokümante edilmiş yazılı standartlara sahiptir. Bu standartlar “genel standartlar” ve “spesifik standartlar” standartlar olarak ayrışmaktadır. Bunun yanında “ek standartlar” olarak adlandırılan bir sette mevcuttur.

Genel standartlar; doğrudan hastaya yansıyan klinik sağlık hizmeti uygulamasını kapsadığı gibi sağlık tesisinin genel yönetişim uygulamalarını da kapsar.

Spesifik standartlar ise, özellikle hastaneler ve kliniklerde bulunan ve belirli konulara odaklanmış sağlık hizmeti türleri için hazırlanmış standartlardır. Akredite edilmiş hastane içinde dünya genelinde öne çıkarmak istedikleri Endoskopi ünitesi için veya Gama Knife ünitesi için ayrıca bağımsız akredite edilmesi gibi. Bu durum kabaca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan bir hekimin bunun üzerine Çocuk Endokrinoloji üst ihtisası yapmasına benzetilebilir.

Ek standartlar, hastane veya klinik ortamlarında bulunmayan, ancak hastaların sağlığını ve refahını sağlamak için doğru uygulanması önemli olan faaliyetlerle ile ilgili standartlardır. Örneğin dışardan alınan bir çamaşırhane hizmetinin o hizmetle alakalı standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi gibi.

 

Aşağıda genel olarak verilmiş standartlar listesi başlıklarını görebilirsiniz.

 

Tüm QHA Trent standartları kanıta dayalıdır, esas olarak İngiltere’de faaliyet gösteren ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve Birleşik Krallık’taki özel sektör sağlık hizmeti tarafından uyulan klinik yönetişim ilkelerine dayanmaktadır. Bu sayede QHA Trent akreditasyonu sağlık hizmetlerinin Birleşik Krallık’taki standartlar düzeyinde verildiğini belgeler.

Standartlar, esas olarak İngiltere, Avrupa ve coğrafi olarak daha uzak alandaki saygın uzman kaynaklarına (örneğin Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler veya Dünya Bankası) atıfta bulunulmakta ve ilişkilendirilmektedir.

Genel Standartlar

 

 • Klinik yönetişim
 • Operasyonel politikalar ve prosedürler
 • Hizmet yönetimi
 • Hasta bakımı
 • Tesisler ve ekipman
 • Personel geliştirme, eğitim ve öğretim
 • Kalite yönetimi
 • Etik ve dürüstlük,
 • Hukuk
 • Veri güvenliği
 • Ruhsal esenlik

Özel Standartlar

 

 • Genel dahiliye
 • Genel Cerrahi
 • Bariatrik cerrahi
 • Ortopedi
 • Spor tıbbı
 • Oftalmoloji
 • Kozmetik ve estetik cerrahi
 • Organ Nakli Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Kardiyoloji hizmetleri
 • Kalp cerrahisi
 • Diyalizi servisleri
 • IVF
 • Onkoloji
 • Fizyoterapi
 • İş terapisi
 • Konuşma ve dil terapisi
 • Ayak Hastalıkları
 • Gündüz prosedür ünitesi
 • Yoğun bakım hizmetleri
 • Çocuk Sağlığı ve hastalıkları
 • Acil servisler
 • Laboratuar hizmetleri
 • Tanısal görüntüleme
 • Endoskopi hizmetleri
 • Genetik
 • Uyku Hizmetleri

Ek Standartlar

 

 • Genel muayenehane (aile hekimliği)
 • Sağlık merkezleri
 • Dental Hizmetleri
 • Palyatif bakım
 • Bakım evleri
 • Evde bakım Hizmetleri
 • Ambulans Hizmetleri
 • Teletıp Hizmetleri
 • İş sağlığı hizmetleri
 • Spas
 • Psikiyatri hizmetleri
 • Psikoloji hizmetleri
 • Rehberlik
 • Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp