Ticaret Bakanlığı Belgelendirme Desteği

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerin desteklenmesi adına her yıl güncellediği “DESTEKLENEN BELGE VE SERTİFİKALAR LİSTESİ” yayınlamaktadır. QHA Trent Akreditasyonu aşağıdaki linkte yayınlanan 7/A dokümanından da görüleceği gibi desteklenen belgelerdendir.

 

1 Ocak 2020 tarihli “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR” içeriğinde yayınlanan “Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları” bölümü madde 5/c aynen şu şekildedir.

 

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre (4/13) belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları

 

Bu madde hükümlerine göre QHA Trent belgelendirme giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-yeni/belgelendirme-destegi

Ticaret Bakanlığı Belgelendirme Desteği

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerin desteklenmesi adına her yıl güncellediği “DESTEKLENEN BELGE VE SERTİFİKALAR LİSTESİ” yayınlamaktadır. QHA Trent Akreditasyonu aşağıdaki linkte yayınlanan 7/A dokümanından da görüleceği gibi desteklenen belgelerdendir.

 

1 Ocak 2020 tarihli “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR” içeriğinde yayınlanan “Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları” bölümü madde 5/c aynen şu şekildedir.

 

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre (4/13) belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları

 

Bu madde hükümlerine göre QHA Trent belgelendirme giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

 

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-yeni/belgelendirme-destegi