QHA Trent Akreditasyonu Nedir?

QHA Trent TURKEY, misyonu “hastaneler ve klinikler gibi sağlık hizmeti sunucuları için uzman kılavuzluğunda; kanıta dayalı ve şeffaf bir akreditasyon planı sağlamak olan bir kuruluştur”. QHA Trent TURKEY, merkezi Birleşik Krallık’ta (İngiltere) bulunan QHA Trent akreditasyon kuruluşunun Türkiye ve Orta Doğu operasyonlarını tek yetkili kuruluş olarak yürütür ve yönetir. QHA Trent, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları için tamamen bağımsız bütüncül akreditasyon programıdır.

 

BREXIT sonrası dönemde Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için AB üyesi ülkelerin ayrıcalıkları ortadan kalkmıştır. QHA Trent akreditasyon belgesi, önümüzdeki dönemde İngiltere’de görünür olmak isteyen sağlık tesisleri için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

QHA Trent, hem kamu sektörü hem de özel sektör sağlık hizmeti sunucularının bağımsız ve tarafsız olarak akredite olmasına yardımcı olur.

 

Ayrıca klinik veya idari süreçlerin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için sağlık hizmeti sunucularıyla birlikte çalışarak hem yurtiçi hastalara hem de medikal turizm kapsamındaki hastalara sundukları hizmet kalitesinin beklentileri karşılaması konusunda yardımcı olur.

 

Hastaneler, klinikler, IVF tesisleri, SPA’lar ve diğer sağlık tesisleri gibi sağlık hizmeti sunucularının sahip oldukları kalite güvence belgeleri, sadece yurtiçi veya yurtdışı hastaları için değil hükümetler, politika belirleyiciler, geri ödeme kurumları, sağlık sigortası şirketleri, yurtdışında personeli bulunan çok uluslu şirketler, havayolları, seyahat acenteleri, medikal turizm aracı kurumları açısından da önemlidir.

 

Tabii ki, akreditasyon gönüllülük esasına dayanır. QHA Trent TURKEY akreditasyon sürecine katılmaya karar almış sağlık tesisinin çözüm ortağı olarak çalışır.

 

Akreditasyon belgesinin alınması, adeta iyi bir üniversiteden onur derecesiyle mezun olmak gibidir ve bu onuru elde etmek için sağlık tesisinin gerçekten iyi olması gerekir. Ya da başka deyişle akreditasyon sertifikası bir sağlık tesisinin onur belgesi alacak kadar iyi olduğunun delilidir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen QHA Trent TURKEY ile iletişime geçin.

QHA Trent Akreditasyonu Nedir?

QHA Trent TURKEY, misyonu “hastaneler ve klinikler gibi sağlık hizmeti sunucuları için uzman kılavuzluğunda; kanıta dayalı ve şeffaf bir akreditasyon planı sağlamak olan bir kuruluştur”. QHA Trent TURKEY, merkezi Birleşik Krallık’ta (İngiltere) bulunan QHA Trent akreditasyon kuruluşunun Türkiye ve Orta Doğu operasyonlarını tek yetkili kuruluş olarak yürütür ve yönetir. QHA Trent, hastaneler, klinikler ve diğer sağlık hizmeti sunucuları için tamamen bağımsız bütüncül akreditasyon programıdır.

 

BREXIT sonrası dönemde Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için AB üyesi ülkelerin ayrıcalıkları ortadan kalkmıştır. QHA Trent akreditasyon belgesi, önümüzdeki dönemde İngiltere’de görünür olmak isteyen sağlık tesisleri için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

QHA Trent, hem kamu sektörü hem de özel sektör sağlık hizmeti sunucularının bağımsız ve tarafsız olarak akredite olmasına yardımcı olur.

 

Ayrıca klinik veya idari süreçlerin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için sağlık hizmeti sunucularıyla birlikte çalışarak hem yurtiçi hastalara hem de medikal turizm kapsamındaki hastalara sundukları hizmet kalitesinin beklentileri karşılaması konusunda yardımcı olur.

 

Hastaneler, klinikler, IVF tesisleri, SPA’lar ve diğer sağlık tesisleri gibi sağlık hizmeti sunucularının sahip oldukları kalite güvence belgeleri, sadece yurtiçi veya yurtdışı hastaları için değil hükümetler, politika belirleyiciler, geri ödeme kurumları, sağlık sigortası şirketleri, yurtdışında personeli bulunan çok uluslu şirketler, havayolları, seyahat acenteleri, medikal turizm aracı kurumları açısından da önemlidir.

 

Tabii ki, akreditasyon gönüllülük esasına dayanır. QHA Trent TURKEY akreditasyon sürecine katılmaya karar almış sağlık tesisinin çözüm ortağı olarak çalışır.

 

Akreditasyon belgesinin alınması, adeta iyi bir üniversiteden onur derecesiyle mezun olmak gibidir ve bu onuru elde etmek için sağlık tesisinin gerçekten iyi olması gerekir. Ya da başka deyişle akreditasyon sertifikası bir sağlık tesisinin onur belgesi alacak kadar iyi olduğunun delilidir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen QHA Trent TURKEY ile iletişime geçin.