Akreditasyona Yolculuk

Akreditasyon yolculuğunun genel adımları aşağıdakileri içerir;

 

 1. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından akreditasyona olan ilginin ifade edilmesi ve QHA Trent TURKEY ile iletişime geçilmesi

 

 1. Her iki taraf için bir gizlilik sözleşmesi (NDA) içeren bir mutabakat zaptı (MOU) imzalanması

 

 1. Sağlık hizmeti sağlayıcısı için QHA Trent TURKEY tarafından bilgi notu gönderilmesi

 

 1. İlgili QHA Trent standartlar seti belgesi başlıklarına gizlilik sözleşmesi şartlarınca erişim sağlanması,

 

 1. QHA Trent TURKEY ile sağlık tesisi arasında sözleşmenin imzalanması

 

 1. Sağlık hizmet sunucusunun standartlar seti belgesini kendi kurumları özelinde incelemesi ve sağlık tesisine ait temel bilgilerin QHA Trent’e gönderilmesi,

 

 1. QHA Trent ve sağlık tesisinin birlikte belirlediği tarihlerde, QHA Trent tarafından “ön değerlendirme ziyareti” gerçekleşmesi,

 

 1. Ön değerlendirme ziyareti sırasında, QHA Trent uzmanları herhangi bir zamanda herhangi bir yere birimi ziyaret edebilir ve gerekli gördüğü personelle görüşebilir. Ayrıca ziyaret mesai saatleri içinde veya dışında olabilecektir.

 

 1. Ön değerlendirme ziyareti sırasında, QHA Trent övgüye değer alanları ve dikkat edilmesi gereken alanları belirler.

 

 1. QHA Trent uzmanları tarafından geçici bir değerlendirme dokümanı hazırlanır.

 

 1. Geçici değerlendirme dokümanı hem QHA Trent uzmanları ve hem de sağlık tesisi yetkililerince bir panelde ele alınır ve nihai rapor hazırlanır.

 

 1. Ön değerlendirme raporu bulgularla birlikte eğer varsa gerekli revizyonların yapılması amacıyla sağlık tesisine sunulur.

 

 1. Sağlık tesisinin rapora bağlı değişiklikleri yapmasından sonra yine birlikte belirlenecek bir tarihte “Son Değerlendirme Ziyareti” QHA Trent tarafından gerçekleştirilir.

 

 1. Son değerlendirme ziyareti ile hazırlanan rapora bağlı olarak “Tam akreditasyon” veya “koşullara bağlı şartlı akreditasyon” kararı alınır.

 

 1. “Koşullara bağlı şartlı akreditasyon” kararı verildiğinde sağlık hizmet sunucusu talebi ile akreditasyona yönelik danışmanlık hizmeti verilir veya revizyonları sağlık tesisi kendi imkanları ile yapar. Koşullar yerine getirildiğinde “Tam akreditasyon” gerçekleşir.

 

 1. Belgenin verilmesine gerekçe oluşturan nihai raporun bir kopyası sağlık tesisine verilir.

 

 1. Sağlık tesisine 2 yıl süreli ” QHA Trent Akreditasyon Sertifikası” gönderilir.

 

 1. Sağlık tesisi talep ettiği takdirde sağlık turizmi sektörel danışmanlık hizmeti QHA Trent tarafından sunularak sağlık tesisine kalite süreci yönetimi desteği verilir.

Akreditasyona Yolculuk

Akreditasyon yolculuğunun genel adımları aşağıdakileri içerir;

 

 1. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından akreditasyona olan ilginin ifade edilmesi ve QHA Trent TURKEY ile iletişime geçilmesi

 

 1. Her iki taraf için bir gizlilik sözleşmesi (NDA) içeren bir mutabakat zaptı (MOU) imzalanması

 

 1. Sağlık hizmeti sağlayıcısı için QHA Trent TURKEY tarafından bilgi notu gönderilmesi

 

 1. İlgili QHA Trent standartlar seti belgesi başlıklarına gizlilik sözleşmesi şartlarınca erişim sağlanması,

 

 1. QHA Trent TURKEY ile sağlık tesisi arasında sözleşmenin imzalanması

 

 1. Sağlık hizmet sunucusunun standartlar seti belgesini kendi kurumları özelinde incelemesi ve sağlık tesisine ait temel bilgilerin QHA Trent’e gönderilmesi,

 

 1. QHA Trent ve sağlık tesisinin birlikte belirlediği tarihlerde, QHA Trent tarafından “ön değerlendirme ziyareti” gerçekleşmesi,

 

 1. Ön değerlendirme ziyareti sırasında, QHA Trent uzmanları herhangi bir zamanda herhangi bir yere birimi ziyaret edebilir ve gerekli gördüğü personelle görüşebilir. Ayrıca ziyaret mesai saatleri içinde veya dışında olabilecektir.

 

 1. Ön değerlendirme ziyareti sırasında, QHA Trent övgüye değer alanları ve dikkat edilmesi gereken alanları belirler.

 

 1. QHA Trent uzmanları tarafından geçici bir değerlendirme dokümanı hazırlanır.

 

 1. Geçici değerlendirme dokümanı hem QHA Trent uzmanları ve hem de sağlık tesisi yetkililerince bir panelde ele alınır ve nihai rapor hazırlanır.

 

 1. Ön değerlendirme raporu bulgularla birlikte eğer varsa gerekli revizyonların yapılması amacıyla sağlık tesisine sunulur.

 

 1. Sağlık tesisinin rapora bağlı değişiklikleri yapmasından sonra yine birlikte belirlenecek bir tarihte “Son Değerlendirme Ziyareti” QHA Trent tarafından gerçekleştirilir.

 

 1. Son değerlendirme ziyareti ile hazırlanan rapora bağlı olarak “Tam akreditasyon” veya “koşullara bağlı şartlı akreditasyon” kararı alınır.

 

 1. “Koşullara bağlı şartlı akreditasyon” kararı verildiğinde sağlık hizmet sunucusu talebi ile akreditasyona yönelik danışmanlık hizmeti verilir veya revizyonları sağlık tesisi kendi imkanları ile yapar. Koşullar yerine getirildiğinde “Tam akreditasyon” gerçekleşir.

 

 1. Belgenin verilmesine gerekçe oluşturan nihai raporun bir kopyası sağlık tesisine verilir.

 

 1. Sağlık tesisine 2 yıl süreli ” QHA Trent Akreditasyon Sertifikası” gönderilir.

 

 1. Sağlık tesisi talep ettiği takdirde sağlık turizmi sektörel danışmanlık hizmeti QHA Trent tarafından sunularak sağlık tesisine kalite süreci yönetimi desteği verilir.