QHA Trent neleri inceler?

QHA Trent, sağlık tesisinin kaliteli sağlık hizmeti sunumu için kritik öneme sahip olan yönetişim metotlarını ve hizmet sunum standartlarını inceler.

 

Tüm incelemeler kanıta dayalı olarak hazırlanmış olan ve akreditasyon sürecine başlamadan önce sağlık tesisi ile paylaşılan standartlar setine dayalı olarak yapılır.

 

Bir değerlendirme ziyaretleri sırasında, QHA Trent uzmanlarına sağlık tesisinde herhangi bir zamanda herhangi bir birimi ziyaret etme ve herhangi bir personelle konuşma yetkisi verilir.

 

Akreditasyon yolculuğunda başarılı olabilmek için sağlık hizmeti sunucularının sıkı, özenli ve kalıcı bir şekilde QHA Trent uzmanları ile çalışması ve kalite yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeleri beklenir.

 

Unutmayın, akreditasyona dair her şey ve bizzat akreditasyon sizin ve sizin sağlık tesisiniz içindir.

QHA Trent neleri inceler?

QHA Trent, sağlık tesisinin kaliteli sağlık hizmeti sunumu için kritik öneme sahip olan yönetişim metotlarını ve hizmet sunum standartlarını inceler.

 

Tüm incelemeler kanıta dayalı olarak hazırlanmış olan ve akreditasyon sürecine başlamadan önce sağlık tesisi ile paylaşılan standartlar setine dayalı olarak yapılır.

 

Bir değerlendirme ziyaretleri sırasında, QHA Trent uzmanlarına sağlık tesisinde herhangi bir zamanda herhangi bir birimi ziyaret etme ve herhangi bir personelle konuşma yetkisi verilir.

 

Akreditasyon yolculuğunda başarılı olabilmek için sağlık hizmeti sunucularının sıkı, özenli ve kalıcı bir şekilde QHA Trent uzmanları ile çalışması ve kalite yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeleri beklenir.

 

Unutmayın, akreditasyona dair her şey ve bizzat akreditasyon sizin ve sizin sağlık tesisiniz içindir.